Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 481/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-14

Zażalenie na postanowienie tutejszego Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego