Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

II SA/Bk 274/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w B. w przedmiocie przekazania do ponownego rozpoznania sprawy dotyczącej zwrotu części przyznanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego