Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

II FZ 1082/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. P. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu o sygn. akt I SA/Wr 1138/10 dotyczącego odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych