Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SA/Kr 1257/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007r.,

I SA/Kr 443/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001r,

I SA/Kr 1652/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001r.,

I SA/Kr 1390/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999r.,

I SA/Kr 1411/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w miesiącach od maja do grudnia, 2006r.,

I SA/Kr 1785/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005r.,

I SA/Kr 391/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie określenia wysokości dochodu za 2002r,

I SA/Kr 1001/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-09

skarg D. i W. S., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 1999 , 2001, 2002,

I SA/Kr 1103/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001r.,

I SA/Kr 1135/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-26

skarg C. R., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000, 2001, 2002r.,
1   Następne >   +2   +5   +10   100