Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 978/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu pożyczki środków pieniężnych

I SA/Bk 653/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej notariusz A. S. jako płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych oraz określenie wysokości należności z tytułu niepobranego podatku