Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Rz 2340/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-04

skarg J. P. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 1999 roku

SAB/Rz 55/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za sierpień 1996r.

SA/Rz 2224/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

skarg 'A' Spółka jawna na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 1997r. i od stycznia do grudnia 1998r., skargi oddala.

SA/Rz 349/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2002 roku I

SA/Rz 2492/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-04

skarg spółki z o.o 'A' z siedzibą w M. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za luty 1999r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za kwiecień, nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za lipiec 1999r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za październik 1999r.