Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

SA/Rz 128/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy

I SA/Wr 266/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie określenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych za okres od stycznia do grudnia 2000 r.

SA/Sz 1378/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości zaległości w opłacie targowej

I SA/Lu 614/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów niezaewidencjonowanych za 1999 r.

I SA/Lu 616/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów niezaewidencjonowanych za 2001 rok

I SA/Lu 654/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za okres I

SA/Sz 407/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K z dnia[...] . Nr [...] w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Lu 613/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów niezaewidencjonowanych za 1998 r.

I SA/Lu 615/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtownego podatku dochodowego od przychodów niezaewidencjonowanych za 2000 rok

SA/Sz 1709/01 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty targowej
1   Następne >   2