Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 1281/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2015 r.

I SA/Bk 765/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy od kwietnia do grudnia 2015 r.

I SA/Bk 661/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do września 2014 r.

I SA/Bk 787/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy wglądu do dokumentów wyłączonych z akt sprawy

I SA/Bk 58/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy sporządzenia i wydania kopii dokumentów wyłączonych z akt postępowania kontrolnego

I SA/Bk 1288/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego

I SA/Bk 512/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2014 r.

I SA/Bk 1126/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego

I SA/Bk 1280/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie określenia przybliżonych kwot zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2016 r., określenia kwot odsetek za zwłokę należnych od tych zobowiązań oraz orzeczenia o zabezpieczeniu tych zobowiązań podatkowych na majątku podatnika

I SA/Bk 470/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie określenia niezaewidencjonowanego przychodu za 2013 r. oraz określenie ryczałtu za 2013 r. od niezaewidencjonowanego przychodu
1   Następne >   +2   4