Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 88/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 455/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej uchyla decyzję I i II instancji.

IV SA/Wr 466/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami uchyla decyzję I i II instancji.

II SA/Sz 520/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Lu 528/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-12

Sprawa ze skargi T. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 102/07 dotyczącej wymierzenia grzywny Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SA/Lu 864/00 w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 542/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Bd 543/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków

II SA/Bk 798/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego z tytułu złagodzenia skutków suszy

II SA/Bk 18/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego na złagodzenie skutków suszy

II SA/Bk 75/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie jednorazowego zasiłku celowego w związku z suszą
1   Następne >   3