Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

III SA/Wa 580/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym