Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 2799/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy Wiązów w przedmiocie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie stwierdza nieważność § 8 i § 9 uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów Nr XI/114/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie.

OSK 1615/04 - Wyrok NSA z 2005-04-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w C. w przedmiocie utworzenie (...) Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie uchyla zaskarżony wyrok i

II SA/Wr 1263/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-14

Sprawa ze skargi Wojewody D. na uchwalę Zarządu Powiatu .K. w przedmiocie powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K.