Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X
  • Skarżony
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA 802/91 - Wyrok NSA z 1991-09-16

skargę Zarządu Miasta K. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy przekazania na własność Gminy K. nieruchomości państwowej zabudowanej.