Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Łd 1167/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

IV SA/Po 748/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku

II SA/Kr 939/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

II SA/Bk 627/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Oddala skargę

II SA/Gl 85/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie wymagań dotyczących zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Łd 1166/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Spalskiego Parku Krajobrazowego

II SA/Łd 218/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-05-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SA/Wr 320/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta O. nr [...] z dnia [...] w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Ol.

IV SA/Po 324/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-06-10

Sprawa ze skargi A. S. i W. S. na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie utworzenia Przemęckiego Parku Krajobrazowego,

IV SA/Po 1279/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-19

Sprawa ze skargi Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu na rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie Międzychodzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
1   Następne >   2