Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 213/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. w przedmiocie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

I OSK 2742/15 - Wyrok NSA z 2016-02-23

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie przyjęcia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją

IV SA/Po 485/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zaniemyśl w przedmiocie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

IV SA/Po 215/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały