Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2534/15 - Wyrok NSA z 2016-02-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony uchyla zaskarżony wyrok i

II SA/Wr 101/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-25

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Burmistrza Miasta O. w przedmiocie wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

II SA/Ol 998/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-12-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Korszach w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bd 577/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.