Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1235/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-19

Wniosek M. G. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie o wymierzenie grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Krakowie w sprawie sygn. akt III SAB/Kr 67/12

III SA/Kr 1235/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi M. G. na Wójta Gminy w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SAB/Kr 67/12

III SA/Kr 1235/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-04

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku WSA w sprawie III SAB/Kr 67/12