Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Wr 1/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-21

Sprawa ze skargi M. G. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę D. postępowania w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OSK 42/17 - Wyrok NSA z 2017-09-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. B., E. O. i T. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

I OSK 292/17 - Wyrok NSA z 2017-09-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. D., M. C., W. C., D. C., T. G., G. G. i Z. G. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 197/15

II SAB/Rz 61/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wydania decyzji stwierdzającej nabycie prawa użytkowania

I OSK 2329/16 - Wyrok NSA z 2017-08-10

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta [...] w sprawie przyznania prawa własności czasowej

II SAB/Gl 59/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy S. w przedmiocie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości