Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol

II SAB/Bk 7/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania Wójta Gminy Z. w przedmiocie nakazania przywrócenia stanu poprzedniego na gruncie albo wykonania urządzeń zapobiegających szkodom powstałym w wyniku zmiany stanu wód na gruncie i wypłacenie odszkodowania

II SAB/Bk 17/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-06-13

Sprawa ze skargi J.B. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta B. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SAB/Bk 9/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-13

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy A. w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

II SAB/Bk 57/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-30

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania i bezczynność Wojewody P. w przedmiocie załatwienia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty H. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SAB/Bk 21/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-18

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w H. w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie legalności budynku

II SAB/Bk 4/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-11

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w H. w przedmiocie nakazania rozbiórki zbiornika na gnojowicę

II SA/Bk 420/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-09-13

Sprawa ze skargi J. M. M. na niewykonanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. wyroku w sprawie II SA/Bk 424/09 w przedmiocie choroby zawodowej

II SAB/Bk 101/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w B. w przedmiocie mianowania na stanowisko

II SAB/Bk 87/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-03-06

Sprawa ze skargi K. M. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy P. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SAB/Bk 76/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-12

Sprawa ze skargi na bezczynność P. K. S. w B. Spółki Akcyjnej w B. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   8