Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie X

II SA/Łd 1086/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-08

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Po 1146/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-20

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 992/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi , nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Go 1124/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Po 381/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-22

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 476/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. , nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Bk 73/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

IV SA/Po 1137/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-18

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Go 1049/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej