Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Bd 963/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-03-18

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Łd 848/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

IV SO/Wa 23/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-03

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia represjonowania

II OZ 1032/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia represjonowania

II OZ 941/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie , nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężneg...

IV SA/Gl 492/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich w kwestii przywrócenia terminu do wniesienia skargi

II SA/Łd 848/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-07

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II SA/Gd 112/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich

IV SA/Wa 815/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-09

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji

II SA/Bk 713/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-10-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy pieniężnej
1   Następne >   2