Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II OZ 533/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej