Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 593/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 650/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję nr [...] Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. , znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót

II SA/Wr 219/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-13

Wniosek w przedmiocie nakazu doprowadzenia poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego do stanu poprzedniego

II OZ 659/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 457/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-07

Wniosek w przedmiocie umorzenia opłaty legalizacyjnej

II SA/Go 116/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-14

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu letniskowego

II SA/Lu 1262/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-06-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji nakazującej rozbiórkę schodów

II OZ 605/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie pozostawienia wniosku o przywrócenie terminu bez rozpoznania w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Lu 1269/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej