Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1991/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty legalizacyjnej

II SA/Bd 1338/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-02

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wykonania instalacji centralnego ogrzewania

II SA/Bd 1338/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-02

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wykonania instalacji centralnego ogrzewania

II OZ 892/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 801/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania decyzji nakazującej usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego budynku

II SAB/Wr 4/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-01

Skarga Ł. L. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z.Ś. w przedmiocie samowolnej zmiany sposobu użytkowania

II SAB/Wr 7/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-18

Sprawa ze skargi na bezczynność D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W.

II SA/Łd 934/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-16

Wniosek w przedmiocie odmowy rozbiórki części ogrodzenia wybudowanego między nieruchomościami

II SA/Bd 643/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-03

Wniosek w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem
1   Następne >   +2   +5   +10   23