Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1388/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-18

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 702/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 282/10 odrzucające zażalenie W. P. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 282/10 odmawiające przywrócenia terminu do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt akt I SA/Wa 282/10 oddalającego skargę I. K., J. J. i W. P. na d...

I SA/Wa 2077/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-05

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bd 1069/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-10-17

Wniosek w przedmiocie udostępnienia nieruchomości

II SA/Sz 455/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-05-26

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Kr 1395/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Bk 207/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-06-28

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy przekazania według właściwości pisma dotyczącego udzielenia informacji oraz wydania dokumentacji dotyczącej scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Kr 971/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-26

Wniosek w przedmiocie podziału działki

I SA/Wa 190/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-15

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Sz 829/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-04-19

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   +2   5