Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 945/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-04

Wniosek R. P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego 5 października 2007 roku

I SA/Wa 549/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy