Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

III SO/Gd 4/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-11-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Radzie Gminy [...] grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

I SA/Go 1625/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Go 530/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

I SA/Go 907/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej z [...]r. nr [...] w przedmiocie kwoty należności celnych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

II SO/Ke 14/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-02-15

Wniosek w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów

II SA/Ke 255/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Kr 1340/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-14

Wniosek M. M. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektorowi Izby Celnej w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego

II FSK 476/06 - Wyrok NSA z 2007-03-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Wr 482/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-26

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

II SA/Ke 479/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-11-19

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami
1   Następne >   +2   +5   +10   31