Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

II SA/Bd 458/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wr 3286/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia [...] Nr [...] wskutek wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków skargi

I SA/Wr 145/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-10

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za V

I SA/Wr 58/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-05

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej skarżącego z tytułu pobieranego i nie wpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych

OSK 213/04 - Wyrok NSA z 2004-05-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

SA/Sz 667/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-24

Skarga A.T. na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie zasiłku celowego

OSK 568/04 - Wyrok NSA z 2004-11-03

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

OSK 186/04 - Wyrok NSA z 2004-05-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

SA/Bd 3474/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wr 357/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-26

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej skarżącej za zaległości podatkowe P.H.U. A s.c. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   6