Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

I SA/Bk 105/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-08-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie o podatek od towarów i usług za miesiąc październik 2000 roku

I SA/Bk 106/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-08-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego podatku od towarów i usług