Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wa 1601/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

III SA/Wa 208/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2011 r.

III SA/Gd 173/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego

I SA/Łd 210/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-21

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2007

III SA/Po 763/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie określenia wysokości opłaty za zagospodarowanie

I OZ 451/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nakazania opróżnienia lokalu mieszkalnego

I SA/Wa 2939/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności alimentacyjnych

III SA/Łd 185/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji programu rolnośrodowiskowego

II SA/Sz 341/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-19

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę

I SA/Go 600/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-05-27

Wniosek w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za marzec 2014 r. na poczet odsetek za zwłokę od niezapłaconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za luty 2008 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100