Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

FZ 321/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie w sprawie ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w Rzeszowie [...] w przedmiocie zaliczenia kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów i usług na zaległe zobowiązania podatkowe

II SA/Kr 78/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno

I SA/Gd 323/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji określającej kwotę długu celnego

VI SA/Wa 678/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych.

VI SA/Wa 824/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za brak dowodu uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych oraz zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne

V SAB 47/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-29

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem NSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł

II SA 3940/03 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie wypłaty nagrody rocznej za 2001 r.

IV SA 3185/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Wa 578/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Szefowi Służby Cywilnej

III SO/Gd 167/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-10-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100