Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Bk 475/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

II SA/Rz 590/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-09

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II SA/Sz 834/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-10-02

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II OZ 1320/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji zobowiązującej do wykonania zabiegów profilaktycznych i ochronnych...

III SA/Po 528/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wyjaśnień w sprawie dotyczącej przyznania płatności do gruntów rolnych

II SA/Rz 763/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-12-04

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności na zalesienie gruntów

II SA/Rz 1053/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania