Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Wa 390/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 118/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-08

Wniosek w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 240/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-29

Wniosek Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie rozpoznania wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych

I OZ 547/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Jaśle w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

VII SAB/Wa 55/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.W.

II SAB/Wa 74/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-10

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę dopłaty do wypoczynku

II SAB/Wa 125/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-21

Wniosek Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie rozpoznania wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych

II OZ 623/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

II OZ 1315/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta stołecznego Warszawy

VII SAB/Wa 35/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego