Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SO/Ke 1/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-27

Wniosek Wójta Gminy o przywrócenie terminu do przekazania sądowi skargi wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę w sprawie z wniosku P.K. o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

I SAB/Ol 16/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-19

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2013

IV SAB/Gl 10/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w C. w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

I SAB/Sz 16/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-01-20

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania wniosku o uchylenie decyzji wymierzającej podatek od nieruchomości za lata 2001

II SAB/Po 47/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w P. w przedmiocie nieprzekazania wniosku do właściwego organu;

IV SAB/Wr 171/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania

II FZ 288/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt I SAB/Rz 8/14 w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie podatku rolnego za 2012 r.

II FZ 214/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-24

Zażalenie na zarządzenie WSA w Olsztynie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy D. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SAB/Łd 193/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-08

Wniosek w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II SAB/Łd 156/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-23

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   5