Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II SA/Rz 1198/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-01

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GZ 208/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Ł. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ł. z...

VI SA/Wa 2509/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Gl 1500/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II GZ 614/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie skargi [...] na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia istnienia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 866/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-19

Wniosek w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania

VI SA/Wa 3438/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 216/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia istnienia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pozostawania wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

VI SA/Wa 3927/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-21

Wniosek w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1968/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-27

Wniosek w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
1   Następne >   2