Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 1601/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 973/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

IV SA/Wa 1912/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-20

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

II OZ 103/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

IV SA/Wa 392/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-02

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

IV SA/Wa 441/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wydaleniu

II OZ 363/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wydaleniu

IV SA/Wa 1405/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-19

Wniosek w przedmiocie nałożenie kary administracyjnej

IV SA/Wa 1719/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy, odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej, nieudzieleniu zgodny na pobyt tolerowany

IV SA/Wa 2070/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-27

Wniosek w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   2