Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

II GZ 235/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-26

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr [...] w przedmiocie oddalenia sprzeciwu w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy

II GZ 80/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej , nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy

II GZ 145/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie z wniosku A. S.A. z siedzibą w W. oraz N. z siedzibą w A. w J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej ...

VI SA/Wa 3165/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-12

Wniosek w przedmiocie oddalenia sprzeciwu w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy

VI SA/Wa 83/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-13

Wniosek w przedmiocie unieważnienia w części prawa ochronnego na znak towarowy

II GZ 374/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-30

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej , nr Sp. [...] w przedmiocie unieważnieni...

VI SA/Wa 3458/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy ([...] o numerze [...])

II GZ 578/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr [...] w przedmiocie unieważnienia w części prawa ochronnego na znak towarowy

VI SA/Wa 1695/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-30

Wniosek w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy