Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OZ 233/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi nr LXXIII/1532/13 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów

I SA/Gl 799/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-09

Skarga Prokuratora Rejonowego w J. na uchwałę Rady Miejskiej w Jaworznie w przedmiocie opłaty targowej w kwestii wniosku Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, który w dniu 19 stycznia 2015 r. wydano w niniejszej sprawie

II SA/Łd 682/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-30

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów

II OZ 277/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. , nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 1351/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-17

Wniosek w przedmiocie zmiany miejscowego polanu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 1102/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-07-06

Sprawa ze skargi A. G. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola

II OZ 461/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. , Nr [...] w przedmiocie aktualności studium i planów miejscowych miasta i gminy M.

II OZ 53/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Z. nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 810/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-30

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 2079/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-18

Wniosek E. T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   4