Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 2685/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-24

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II GSK 1954/12 - Wyrok NSA z 2014-03-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 1388/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

II GZ 203/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , Nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1457/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 799/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia istnienia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 3141/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Gl 1281/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 3438/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1481/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
1   Następne >   2