Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 794/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-22

Wniosek w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej z tytułu klęski żywiołowej

II SA/Rz 732/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-17

Skarga S.M. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej wniosku skarżącego o przywrócenie uchybionego terminu do wniesienia skargi do WSA w Rzeszowie

II SA/Rz 1053/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-05-25

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji własnej

II SA/Rz 614/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-02-14

Skarga C.M. na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego wniosku pełnomocnika skarżącego ustanowionego z urzędu o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej na wyrok WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 614/10

II SA/Rz 1014/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-12-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego