Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 450/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Gd 445/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy społecznej w formie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

III SA/Gd 446/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy społecznej w formie opłacania składki na ubezpieczenie społeczne

III SA/Gd 453/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy w formie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

III SA/Gd 447/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego lub specjalnego zasiłku celowego

III SA/Gd 448/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego lub specjalnego zasiłku celowego

III SA/Gd 449/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Gd 452/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy w formie opłacania składki na ubezpieczenie społeczne

III SA/Gd 596/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy finansowej w formie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne