Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

II FSK 2146/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II FSK 2147/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

II GZ 1368/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

II FSK 2218/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

V SA/Wa 1525/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-17

Wniosek w przedmiocie zwrotu części dotacji celowej wraz z odsetkami

V SA/Wa 1525/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-17

Wniosek w przedmiocie zwrotu części dotacji celowej wraz z odsetkami