Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1214/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-16

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VIII SA/Wa 488/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2299/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-11

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

IV SA/Wa 2025/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 2658/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 2025/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-27

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 1795/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2108/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-09

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 2109/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 2170/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-20

Skarga w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2