Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Gl 678/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie warunków zabudowy terenu w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia wpisu sądowego od skargi

IV SA/Wa 2293/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Gl 972/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Op 306/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-12-20

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 938/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr SKO.GP.4000.1173.2012 w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Bk 561/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-01-24

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

IV SA/Wa 2162/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II SA/Po 818/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-19

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II OZ 1143/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Zielonej Górze , nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Po 1014/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   9