Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Go 637/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

III SA/Gl 536/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie spraw budżetowych jednostek samorządu terytorialnego

I OSK 108/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu w L. w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora uchyla zaskarżony wyrok i odrzuca skargę.

II SA/Op 245/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej

II SA/Go 638/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie upoważnienia M.S., pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej do składania oświadczeń woli

II SA/Op 245/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-22

Skarga Wojewody Opolskiego na uchwałę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej

II SA/Po 690/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie Rady Powiatu

II SA/Rz 1152/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-11-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych tj. obejmującego wpis od skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie zatrudnienia na zastępstwo

II SA/Ke 661/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-11-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

II OSK 3483/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-16

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi B. K. na uchwałę Zarządu Powiatu [...] , nr [...] w przedmiocie powołania Pana J. Z.
1   Następne >   2