Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

II SA/Lu 425/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił w przedmiocie obniżenia dodatku do uposażenia zasadniczego I stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] , II określa, że decyzje wymienione w pkt. I nie mogą być wykonane.

II SA/Lu 931/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Rejonowy w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przydziału osobnej kwatery stałej

II SA/Lu 426/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił w przedmiocie obniżenia dodatku do uposażenia zasadniczego I stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] , bez numeru; II okresla , że decyzje wymienione w pkt.I nie mogą być wykonane.