Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

V SA 2490/99 - Wyrok NSA z 2000-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy potwierdzenia pozbawienia wolności za działalność polityczną

II OSK 73/05 - Wyrok NSA z 2005-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy potwierdzenia okresu niewykonywania pracy przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych