Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wa 2/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Środowiska w sprawie rozpoznania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV SO/Wa 40/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-30

Wniosek Z. w W. o wymierzenie grzywny Ministrowi Środowiska z powodu nieprzekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SA/Wa 504/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odpadów

IV SO/Wa 6/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-20

Wniosek O. z siedzibą w G. o wymierzenie grzywny Ministrowi Środowiska w związku z nieprzekazaniem Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SA/Wa 732/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 1941/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

IV SA/Wa 322/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie samowolnego usytuowania wysypiska śmieci

IV SA/Wa 39/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie rozwiązań projektowych magazynu materiałów budowlanych

IV SAB/Wa 193/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SA/Wa 504/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odpadów
1   Następne >   +2   4