Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

VIII SA/Wa 95/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uzgodnień środowiskowych

VIII SA/Wa 397/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

IV SAB/Wa 2/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Środowiska w sprawie rozpoznania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

II SA/Sz 196/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w przedmiocie uchwalenie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012

IV SO/Wa 40/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-30

Wniosek Z. w W. o wymierzenie grzywny Ministrowi Środowiska z powodu nieprzekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SAB/Wa 60/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie nierozpoznania odwołania

IV SA/Wa 504/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odpadów

II SA/Wr 112/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie G. S..

IV SAB/Wa 96/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-31

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania;

II SA/Wr 596/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie wymierzenia kary administracyjnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzew i krzewów
1   Następne >   +2   +5   +10   100