Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 895/06 - Wyrok NSA z 2007-07-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004 r.