Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 382/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-09-11

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania dotyczącego ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

III SA/Gd 460/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania zasiłku stałego za świadczenie nienależnie pobrane oraz jego zwrot

III SA/Gd 488/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości należności podlegającej zwrotowi z tytułu zastępczo poniesionych przez gminę opłat za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zwolnienia z obowiązku zwrotu tych należności

III SA/Gd 415/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń rodzinnych

III SA/Gd 624/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie uznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane

III SA/Gd 970/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Gd 929/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nakazu usunięcia naruszeń

III SA/Gd 1040/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   2